#
กิจกรรม
ทีม
0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 15 คน / ครู 4 คน 0
0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 15 คน / ครู 4 คน 0
0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 12
0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com