#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย ในทอง
3.เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์เปรียง
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2.นาง สุนันท์ โมหา
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
69
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หมอปะคำ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com