#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง สุนิสา วงษ์พินิจ
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง อรปรียา สติภา
1.นางสาว กรพันธ์ ระงับภัย
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
1.นางสาว ธนารักษ์ แช่โค้ว
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ รังษี
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อาณัติ ระงับภัย
1.นาง สุนันท์ โมหา
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อัครพนธ์ จันทร์เปรียง
1.นาง จามรี พรหมทา
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ทวีวัฒน์ มะปรางค์
2.เด็กชาย ธนายุต สร้างสวน
3.เด็กหญิง อธิชนัน สงใบ
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
2.นางสาว ธนารักษ์ แช่โค้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com