#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
2.เด็กหญิง ปลายทิพย์ เรืองคำ
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง เกล็ดทราย โพธิสาร
2.เด็กหญิง พรวิษา พะโสม
3.เด็กชาย บารมี โพธิ์กระสังข์
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธีรภัทร เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com