#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
67
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย เอกรัตน์ เพชรล้วน
2.เด็กหญิง วรรณิดา ศรีวัย
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง อรอุมา อุทา
2.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com