#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย สิริพงศ์ จันคนา
2.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
3.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
4.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
5.เด็กหญิง ขนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
6.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศิริเทศ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ อิ่นคำเชื้อ
2.เด็กชาย ณพวัฒน์ ศรีระเริญ
3.เด็กหญิง พัชรี สุดสังข์
1.นางสาว ศรวณีย์ สำราญ
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com