#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ธนกร สมรัตน์
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง พรวิมล พานจันทร์
2.เด็กหญิง พาขวัญ พุ่มมาลา
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย จารุกิตติ์ สมรัตน์
2.เด็กหญิง ณิรัชญา สุพงษ์
3.เด็กหญิง มนสิชา สมรัตน์
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อรพรรณ ชัยชาญ
2.เด็กหญิง นภัทรกัญจ์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐหทัย สมรัตน์
1.นาง อินทุอร ไชยนรา
2.นางสาว ธนิตา สมรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com