#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กวินนา นันทสิงห์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง จิตติมา สุพงษ์
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง บุญญานุช สุพงษ์
2.เด็กหญิง กษิรา สมรัตน์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
62
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กมลวรรณ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กหญิง ทัศน์วรรณ สมเพชร
3.เด็กหญิง จุฑามาศ เพ็ชรรัตน์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาย สมคิด ศิริโท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com