#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
63
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง จันทรัศม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กชาย สุรพัฒน์ ทองละมุล
4.เด็กชาย ณัฏฐ์ธีรธร อินวันนา
5.เด็กหญิง ณัฐริกา มะลิสา
6.เด็กชาย วีรภทร กองปาน
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
3.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วรโชติ อุปสุข
1.นาง วัชรา รัตโน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com