#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ชมโชค วันนุบล
2.เด็กชาย สัณห์พิญช์ ปิ่นเกษ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วลอย
4.เด็กหญิง ราชาวดี ชมอินทร์
5.เด็กหญิง ธัญพัฒน์ พันธ์แก่น
6.เด็กชาย นาธร ชูเปรม
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
2.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
3.นาง มนิฐพร อินวันนา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ณิชาพร วันนุบล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง มนิฐพร อินวันนา
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง กรวรรณ ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
3.เด็กชาย ธนายุต จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com