#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรัทยา นำสุข
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ชานนท์ สีดาพันธ์
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง จิรวดี ปรีเปรม
2.เด็กหญิง วรรณารัตน์ สุดสังข์
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
2.นาย อำนาจ แก้วหานาม
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง รัตน์ติญา สุดสังข์
2.เด็กหญิง ณัฐพงษ์ อินวันนา
3.เด็กหญิง ณัฐวรา ตีหงษ์
1.นาง แสงอารี อภัยศิลา
2.นางสาว สุวรักษ์ พวงมาลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com