#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
60
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
3.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ทองละมุล
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com