#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภายอุ้ม
2.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ่ม
3.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
4.เด็กชาย สมบูรณ์ อุดมสุข
5.เด็กชาย ดุษฎี ทองละมุล
6.เด็กชาย กิตติธัช ครองบุญ
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วิวัฒน์ ใบสีทอง
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อรวรรณ สมรัตน์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พลากร ทองแสง
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ดีหงษ์
3.เด็กชาย วีระพงศ์ ถินแดง
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com