#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย พงศธร โคตรพัฒน์
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ธันวา วารีย์
2.เด็กชาย ศักรินทร์ เลิศศรี
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นางสาว วรรณา รับรอง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย พิพัฒน์ กุดกลาง
2.เด็กชาย ชวลิต โถ่ยสูงเนิน
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ณนัฐกร ศรียันต์
2.เด็กหญิง สิรินทร์ดา พรมวารี
3.เด็กชาย สุริยา จันคนา
1.นาง อัณธิมาพร ระหาร
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com