#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย เนติธร สินจะโปะ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภณัฐ สุภาพ
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วสง่า
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภัคคินัย พึ่งเมือง
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย เจษฎา เกตุพรม
2.เด็กชาย พีระพงษ์ ราชโส
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com