#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านตาเอก 62 43 6 0 61
2 โรงเรียนบ้านกันทรอม 50 35 8 4 50
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 44 30 5 2 43
4 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 32 25 2 2 30
5 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 25 4 0 29
6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 36 24 5 1 35
7 โรงเรียนบ้านดู่ 31 21 4 3 31
8 โรงเรียนบ้านพยอม 36 21 7 2 36
9 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 33 20 8 3 33
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 26 19 3 1 26
11 โรงเรียนบ้านสดำ 25 18 3 2 24
12 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 25 18 3 2 25
13 โรงเรียนบ้านหนองคู 23 16 4 1 23
14 โรงเรียนบ้านระหาร 23 15 2 0 23
15 โรงเรียนบ้านจองกอ 34 12 12 1 34
16 โรงเรียนบ้านกันจด 18 12 2 1 18
17 โรงเรียนบ้านเดื่อ 13 7 2 2 13
18 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 12 6 4 2 12
19 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 11 4 7 0 11
20 โรงเรียนบ้านซำ 10 4 4 0 10
21 โรงเรียนบ้านตานวน 5 4 1 0 5
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 3 1 0 9
23 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 15 3 5 1 15
รวม 602 385 102 30 517


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com