หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-นาฏศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตาเอก 61 43
87.76%
6
12.24%
0
0.00%
49
2 โรงเรียนบ้านกันทรอม 50 35
74.47%
8
17.02%
4
8.51%
47
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 43 30
81.08%
5
13.51%
2
5.41%
37
4 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 30 25
86.21%
2
6.90%
2
6.90%
29
5 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 25
86.21%
4
13.79%
0
0.00%
29
6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 35 24
80.00%
5
16.67%
1
3.33%
30
7 โรงเรียนบ้านดู่ 31 21
75.00%
4
14.29%
3
10.71%
28
8 โรงเรียนบ้านพยอม 36 21
70.00%
7
23.33%
2
6.67%
30
9 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 33 20
64.52%
8
25.81%
3
9.68%
31
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 26 19
82.61%
3
13.04%
1
4.35%
23
11 โรงเรียนบ้านสดำ 24 18
78.26%
3
13.04%
2
8.70%
23
12 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 25 18
78.26%
3
13.04%
2
8.70%
23
13 โรงเรียนบ้านหนองคู 23 16
76.19%
4
19.05%
1
4.76%
21
14 โรงเรียนบ้านระหาร 23 15
88.24%
2
11.76%
0
0.00%
17
15 โรงเรียนบ้านจองกอ 34 12
48.00%
12
48.00%
1
4.00%
25
16 โรงเรียนบ้านกันจด 18 12
80.00%
2
13.33%
1
6.67%
15
17 โรงเรียนบ้านเดื่อ 13 7
63.64%
2
18.18%
2
18.18%
11
18 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 12 6
50.00%
4
33.33%
2
16.67%
12
19 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 11 4
36.36%
7
63.64%
0
0.00%
11
20 โรงเรียนบ้านซำ 10 4
50.00%
4
50.00%
0
0.00%
8
21 โรงเรียนบ้านตานวน 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
23 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 15 3
33.33%
5
55.56%
1
11.11%
9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com